Đào Tạo Các Chứng Chỉ Về Xây Dựng Công Trình Hệ Trung Cấp Tại Bình Phước

   I : Các Lĩnh Vực Và Các Ngành Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ  1.  Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Nghề Tin Học Cơ Bản Tại Bình Phước

1- Kiến thức nghề nghiệp: – Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính; – Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành,...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Kế Toán Và Văn Thư Hành Chính Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ...

[ Bình Phước ]Tuyển Sinh Trung Cấp Marketing Du Lịch Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường Du lịch; + Trình bày được các mục tiêu chiến...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Marketing Thương Mại Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường; + Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Trung Cấp Kế Toán Thống Kê Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán,...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Trung Cấp Kế Toán, Quản Lí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp. + Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Người học được trang bị các thức chuyên môn sâu về nghề hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Thú Y Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Thống Kê Kế Toán Doanh Nghiệp Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được...