Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non tại Bình Phước

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 2. Tên ngành đào tạo: Sư phạm mầm non 3. Mã ngành: 42140201 4. Đối tượng học sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc...

Đào Tạo Các Chứng Chỉ Về Xây Dựng Công Trình Hệ Trung Cấp Tại Bình Phước

   I : Các Lĩnh Vực Và Các Ngành Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ  1.  Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Nghề Tin Học Cơ Bản Tại Bình Phước

1- Kiến thức nghề nghiệp: – Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính; – Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành,...

[Bình Phước] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Điều Dưỡng Đa Khoa Tại Bình Phước

1. Mục tiêu đào tạo. Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý...

Xét Tuyển Không Thi Tuyển

Trung Cấp Bình Phước chỉ Xét tuyển không tổ chức thi tuyển các hệ Trung Cấp-Sơ Cấp-Thường Xuyên. Tổ chức Xét tuyển ngày 12 và 24 hàng tháng

Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo

Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước – Chất Lương Uy Tín Nhất – Học Phí Nhấp Nhất – Thời Gian...

Văn Phòng Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước, Địa Chỉ Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước, Cơ Sở Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước, Văn...

Tổng Quan Về Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước

Tổng Quan Về Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước, Tổng Quan Về Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước, GIỚI THIỆU Tổng Quan Cơ Sở Vật...