[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Thống Kê Kế Toán Doanh Nghiệp Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được...

[ Bình Phước ] Mở Lớp Đào Tạo Chương Trình Tin Học Văn Phòng Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: – Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính; – Trình bày được nội dung, phương...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Thiết Kế Trang Web Tại Bình Phước

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1- Kiến thức nghề nghiệp: + Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web; + Nắm...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Chuyên Ngành Lập Trình Máy Tính Tại Bình Phước

1- Kiến thức nghề nghiệp: + Biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin; + Biết được...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Quản Lí Cơ Sở Dữ Liệu Mạng Tại Bình Phước

1- Kiến thức nghề nghiệp: – Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính; – Trình bày được kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu;...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Quản Trị Mạng Máy Tính Tại Bình Phước

1- Kiến thức nghề nghiệp: + Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính; + Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính; +...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Lớp Thương Mại Điện Tử Văn Bằng 2 Tại Bình Phước

1- Kiến thức nghề nghiệp: + Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng. + Vận...

[ Bình Phước ] Tuyển Sinh Đào Tạo Lớp Trung Cấp Kế Toán Doanh Nghiệp Và Quản Trị Kinh Doanh Tại Bình Phước

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Quản trị kinh doanh được xây dựng nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có...

[ BÌnh Phước ] Tuyển Sinh Đào Tạo Lớp Trung Cấp Pháp Luật Tại Bình Phước

Hiện nay, khi kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về quyền lợi của con người cũng như những vấn đề về luật pháp cũng ngày càng tăng nhanh....

[ BÌnh Phước ] Tuyển Sinh Đào Tạo Lớp Trung Cấp Pháp Luật Tại Bình Phước

Hiện nay, khi kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về quyền lợi của con người cũng như những vấn đề về luật pháp cũng ngày càng tăng nhanh....