I : Các Lĩnh Vực Và Các Ngành Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ 

1.  Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

2.  Lập quy hoạch xây dựng.

3.  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

4.  Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5.  Thi công xây dựng công trình.

6.  Giám sát thi công xây dựng công trình.

7.  Kiểm định xây dựng.

8.  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 II : Những Thông Tin Và Cơ Sở Pháp Lý 

– Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng;
– Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
– Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.
 III : Dịch Vụ Chức Năng Và Cấp Chứng Chỉ 
  • Tư vấn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về hồ sơ năng lực miễn phí cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm hiểu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  • Đối với các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng được Tư vấn, đánh giá, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng trong vòng 24h00
  • Nhận hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, kê khai, bổ sung và nộp vào 1 cửa tại sở xây dựng, bộ xây dựng trong vòng 03 ngày làm việc.
  • Theo dõi tiến độ xét duyệt, và trả quyết định công nhận sau thời gian từ 10 đến 15 ngày kể từ ngày hội đồng họp xét duyệt chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

LIÊN HỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Hành Chính, Đào Tạo Và Xác Minh Văn Bằng

Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh: Mr Hiệu

Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh: Ms Thủy

Cam Kết Chất Lương-Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước
Cam Kết Chất Lương-Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước
0

Đối tác của chúng tôi