Tên đầy đủ: Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước – KTKTBP

 Tên quốc tế: Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước – KTKTBP

 Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Kp. Thanh Bình, P. Tân Bình, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước

 Tỉnh / Thành phố: Bình Phước – Việt Nam

LIÊN HỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Hành Chính, Đào Tạo Và Xác Minh Văn Bằng

Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh: Mr Hiệu

Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh: Ms Thủy

0

Đối tác của chúng tôi