Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước Khai Giảng Vào 12 Và 24 Hàng Tháng
Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước Khai Giảng Vào 12 Và 24 Hàng Tháng

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo chuyên viên ngành kế toán doanh nghiệp phát triển toàn diện về tri thức, đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, có năng lực làm việc và trung thành với lý tưởng cách mạng Việt nam.

2. Kiến thức.

Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ A, sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành kế toán, thư điện tử, tìm kiếm tài liệu trên mạng internet……

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường tương đương trình độ A, đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Có sự hiểu biết các quá trình liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật của đất nước.

Có sự hiểu biết và khả năng thiết kế, tiến hành thu thập xử lý các dữ liệu liên quan thuộc ngành nghề đào tạo.

Có sự hiểu biết và khả năng thiết kế, tiến hành thu thập xử lý các dữ liệu liên quan thuộc ngành nghề đào tạo (thiết lập chứng từ, sổ sách, báo cáo thuế và quản lý dữ liệu theo quy định của doanh nghiệp).

Có khả năng xây dựng và tổ chức điều hành các hoạt động có quan hệ đến việc quản lý cung cấp thông tin tài chính liên quan.

3. Kỹ năng

Thực hiện thành thạo các kỹ năng về: công nợ, thu chi, thuế, báo cáo tài chính, Kế toán thanh toán

4. Thái độ và hành vi.

Có nhận thức chính trị đúng đắn, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế – xã hội.

Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

5. Vị trí và khả năng công tác.

Sinh viên học ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận công tác với tư cách là nhân viên kế toán, chuyên viên tư vấn kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các tổ chức có thu – chi.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ.

Học sinh có thể học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, có thể học liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo đúng chuyên ngành hoặc các ngành kinh tế khác.

Trung Cấp Kinh tế Kỹ Thuật Bình Phước-Tuyển Sinh Toàn Quốc

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Tốt nghiệp THCS: Thời gian học: 2 – 2,5 năm.
 • Chưa tốt nghiệp THPT- đã học xong lớp 12: Học 1,5 năm
 • Tốt nghiệp THPT: Học 1 – 1,5 năm.
 • Tốt nghiệp TCCN, TCN, CĐ, CĐN, ĐH trở lên: Học 1 năm.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM:

 • Phiếu đăng ký học (theo Mẫu của trường)
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan làm việc)
 • Bằng THPT/TC/CĐ/ĐH photo công chứng
 • Bảng điểm tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH (Học bạ đối với THPT) photo công chứng
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh
 • 03 ảnh 3×4 (không quá 6 tháng)
 • 02 CMND photo công chứng

LIÊN HỆ TRUNG CẤP BÌNH PHƯỚC

Đăng Ký Học Tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước

Cam Kết Chất Lương-Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước
Cam Kết Chất Lương-Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước

 

0

Đối tác của chúng tôi